Hyppää sisältöön

Uusi julkaisu valottaa asiakkaiden, asiakastyötä tekevien ja verkostotoimijoiden näkemyksiä pakolaistaustaisten ohjauksesta

23.10.2020 9.30
Uutinen

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen loppuraportti ”Sivuääniä. Asiakkaiden, asiakastyötä tekevien ja verkostotoimijoiden näkemyksiä pakolaistaustaisten ohjauksesta” ja sitä täydentävä video kohtaavasta asiakastyöstä on julkaistu. Julkaisutilaisuuden ja hankkeen päätösseminaarin tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.

Maahanmuuttaneiden ja kotoutumistyötä tekevien näkökulmia sekä kotoutumispalvelujen tilaa selvitetään usein tilastotiedoilla ja laajoilla kyselyillä. 

- Kyselyt ja tilastoselvitykset tuottavat isoja aineistoja ja niitä kuvaavia tunnuksia kuten keskiarvoja, hajontalukuja ja muuttujien välisiä korrelaatioita. Kattavat aineistot ovat tärkeitä kokonaisuuden muodostamiseksi. Syy-seuraussuhteiden, juurisyiden ja hiljaisten signaaleiden tunnistamisessa tilastoselvitykset eivät ole parhaimmillaan, Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen hankepäällikkö Eija Asikainen toteaa.

- Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke pyrkii julkaisussaan kurkistamaan keskiarvojen taakse ja kuuntelemaan ”sivuääniä”: asiakkaiden, asiakastyötä tekevien sekä verkostotoimijoiden kokemuksia ja näkemyksiä pakolaistaustaisten ohjauksesta ja kotoutumisesta.

Julkaisussa hanke tuo esiin TE-toimistojen ja ELY-keskusten ratkaisevan roolin onnistuneen kotoutumisen tukemisessa, mutta myös TE-toimiston asiantuntijoiden kokemuksen resurssien ja koulutuksen riittämättömyydestä kohtaavaan ja hankkeen mukaan sitä kautta tulokselliseen asiakastyöhön. Julkaisussa tuodaan keskusteluun myös maahanmuuttaneiden, erityisesti pakolaistaustaisten näkökulmaa tarkoituksenmukaisista palveluista, jotka parhaiten tukisivat onnistunutta kotoutumista ja työllistymistä. Lisäksi raportissa esitellään muun muassa hankkeen aikana toteutettuja kohtaavan asiakastyön ja verkostotyön kehittämisen toimintamalleja.

Hankkeen mukaan raporttia voi hyödyntää päätöksenteossa, kotoutumista tukevan työn suunnittelussa ja kehittämisessä sekä ammattilaisten työn tukena.

Katso tallenteet kohtaavasta asiakastyöstä ja päätösseminaarista

Hankkeessa muotoiltu termi kohtaava asiakastyö nostaa keskiöön asiakastilanteen keskeisen tehtävän ja tavoitteen, pysähtymisen asiakkaan asian ja hänen kokonaistilanteensa äärelle.

Hanke on kuvaillut, että kohtaavan, tuloksellisen asiakastyön toteutuminen edellyttää organisaatioilta tarkoituksenmukaista resurssien kohdentamista ja toiminnan organisoimista sekä vahvaa panostusta asiakkuuden alkuvaiheeseen. Kun asiakuuden alussa kohdataan asiakas, annetaan hänelle aikaa ja luodaan kestävä pohja, voidaan välttyä väärinymmärryksiltä ja virhevalinnoilta. Tätä kautta päästään tuloksellisempaan asiakastyöhön.

Hankkeen tuottama video kertoo, mitä merkityksiä TE-asiantuntijat ja asiakkaat antavat kohtaamiselle ja, mitä kohtaava asiakastyö on lähestymis- ja työtapana. Video kohtaavasta asiakastyöstä on pysyvästi katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla.

Hankkeen raportti ja kohtaavaa asiakastyötä esittelevä video julkaistiin osana hankkeen ”Minulla on nimi, historia ja tulevaisuus” -loppuseminaaria. Seminaaritallenne on katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla 5.11.2020 asti.

Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeessa on kehitetty kiintiöpakolaisina Suomeen tulleiden TE-toimistojen asiakkaiden ohjausta. Ohjausta kehittämällä kohderyhmän ja myös muiden maahanmuuttajien polkuja työllistymiseen tai koulutukseen sujuvoitetaan. Hankkeessa on kartoitettu pakolaistaustaisten TE-toimiston asiakkaiden ohjauksen nykytilaa, tunnistettu kehittämistarpeita sekä kehitetty uusia toimintamalleja ja ratkaisuja. Hankkeen on rahoittanut ajalla 2018–2020 Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Lisätietoja:

Eija Asikainen, hankepäällikkö, Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, [email protected]

Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke

Sivuääniä. Asiakkaiden, asiakastyötä tekevien ja verkostotoimijoiden näkemyksiä pakolaistaustaisten ohjauksesta.

Video kohtaavasta asiakastyöstä

Seminaaritallenne Minulla on nimi, historia ja tulevaisuus