Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten psykososiaalinen tukeminen perheryhmäkodissa ja tukiasumisyksikössä

Tältä sivulta voit ladata käsikirjan, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät ilman huoltajaa olevien alaikäisten parissa perheryhmäkodeissa tai tukiasumisyksiköissä. Ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina tulleille alaikäisille perheryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö ovat keskeisiä kasvun ja kehityksen ympäristöjä. Psykososiaalista tukea tarjoava toiminta auttaa lasta ja nuorta eteenpäin uudessa ja haastavassa tilanteessa.

Käsikirja auttaa sinua työssäsi

Käsikirjan tavoitteena on vahvistaa alaikäisten asumisyksiköissä työskentelevien osaamista psykososiaaliseen tukeen ja traumatietoiseen työskentelyotteeseen liittyen. Lasten ja nuorten kasvun, kehityksen, koulutuksen ja kotoutumisen tukeminen on perheryhmäkotien ja tukiasumisyksiköiden ydintoimintaa. Toivomme, että käsikirja omalta osaltaan auttaa luomaan tähän toiminnan ytimeen kaikkia työntekijöitä sitovan yhteisen perustan ja jaetun ymmärryksen. Käsikirjassa on myös liitteinä malleja esimerkiksi alkuinfoa, oma-ohjaajatoimintaa ja asuinyksikön sääntöjä varten.

Lataa käsikirja.

 

Henkilö pitää kirjaa kädessään.