Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Ammattilaisille suunnattu kielikoulutus tukee kotoutumista ja työllistymistä

Kotouttamisen keskeisimpiä haasteita on kohdata maahanmuuttaja yksilönä. Ihmisen identiteetti ei rakennu maahanmuuton tai kotimaan varaan, vaan esimerkiksi ammatilla tai koulutustaustalla on siinä suuri merkitys. Ruotsissa ammattiosaamisen, täydentävän koulutuksen ja mentoroinnin yhdistäminen kielikoulutukseen on osoittautunut onnistuneeksi kotoutumisen ja työllistymisen malliksi.

Olen tehnyt työtä maahanmuuttajien kielikoulutuksen kanssa viimeiset viisitoista vuotta. Vuosien aikana olen toistuvasti huomannut, miten tärkeää kontaktien luominen on. Maahanmuuttajien osaamiselle on kysyntää, kunhan vain löydetään oikeiden yhteistyökanavien, toimivien mentoriohjelmien ja täydentävän koulutuksen sopiva yhdistelmä. 

SFX-kursseilla tarjotaan kielenopetusta ammattilaisille Ruotsissa

Ruotsiin on viimeisten vuosikymmenten aikana tullut paljon maahanmuuttajia. Suuri osa heistä on löytänyt paikkansa ruotsalaisessa työelämässä. Tukholman alueen työvoimasta joka viidennellä työssäkäyvällä on maahanmuuttajatausta. Tukholman kaupungin kielikoulutuksessa on vuosittain noin 19 000 opiskelijaa. Yli puolella heistä on vähintään lukiotason koulutus kotimaastaan. Monella heistä on ammattitaitoa, jota tarvitaan Ruotsissa.

Tukholman alueella on vuodesta 2000 järjestetty niin kutsuttua SFX-koulusta. SFX on erityiskurssi Ruotsin kielessä, johon yhdistetään ammattiosaamista ja yhteys korkeakouluun. SFX-kursseilla eri alojen ammattilaiset saavat lukea ruotsin kieltä perustasolta aina lukiotasolle omien, eri puolilta maailmaa tulleiden kollegoidensa kanssa. Tällä hetkellä SFX-koulutuksia järjestetään mm. lääkäreille ja sairaanhoitajille, insinööreille, ekonomeille, juristeille, yhteiskuntatieteilijöille. Onpa joukossa koulutusta niin yrittäjille kuin eri alojen käytännön ammattilaisille sähköasentajista rakennusalan osaajiin.

Opiskelu kollegoiden kanssa motivoi ja luo kontakteja

SFX-koulutuksen keskeinen idea on kielenoppimisen, ammattisanaston, täydentävän koulutuksen ja mentoroinnin yhdistäminen. Ammateissa, jotka vaativat laillistamista on täydennyskoulutuksella keskeinen rooli. Toisilla koulutusaloilla mentoroinnilla on keskeinen osa. Pohjoismainen työnhakuprosessi haastatteluineen ja henkilökohtaisine kirjeineen voi poiketa paljonkin työnhakuprosessista kotimaassa. Pohjoismainen matala organisaatiokulttuuri on monelle alussa epäselvä ja työnkuva voi poiketa siitä, mihin maahanmuuttaja on kotimaassaan tottunut.

Koulutuksen sisältö ja ammattien käytänteet ovat kuitenkin usein yllättävän samanlaisia eri maissa. Tieto ja taito matkaavat nykyään yhtä laajasti kuin niiden osaajatkin. Opiskelijat kehuvat koulutusta ja kertovat, kuinka tärkeää ja motivoivaa on saada opiskella yhdessä oman alan osaajien kanssa. Kontaktien luominen auttaa myös työelämään siirtymisessä. Esimerkiksi ekonomien koulutuksessa monet keskeyttävät opintonsa juuri työelämään siirtymisen vuoksi. Koulutuksen haaste onkin mukautua myös työssäkäyvien opiskelijoitten tarpeisiin.

Yhdistämällä kieli- ja ammattikoulutusta voidaan tukea myös vähemmän koulutettuja 

SFX-koulutus on osoittanut työelämään orientoivan kotouttamisen edut.  Niiden innoittamana olemme aloittamassa kolmevuotista projektia, jonka aikaa on tavoitteena luoda kieli- ja ammattikoulutusta yhdistävä koulutus maahanmuuttajille, joiden aiempi osaaminen on vaikeammin hyödynnettävissä.  Kieli- ja ammattikoulutusta yhdistämällä voidaan tukea myös vähemmän koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista ja työelämään sijoittumista.

Jussi Koreila, osastopäällikkö, Tukholman kaupunki

Lisää kommentteja