Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Kannustajat kotoutumispolun varrella

Kotoutumisen yhteydessä puhutaan usein kotoutumispolun kielikuvasta. Mieleen piirtyy helppokulkuinen selkeästi merkitty matka, jonka voi kulkea läpi keskeytyksettä. Todellisuudessa polkua edeltää pitkä ja ruuhkainen jonotusaika ennen kuin kulkija ehtii polulla askeltaa ja matkanvarrellakin tulee usein pysähdyksiä, kuin valtateiden lomaruuhkissa ikään. Tavanomainen maahan tulija voi odottaa pysyvään asumiseen liittyviä päätöksiä sekä ohjautumista kieliarvioon ja kielikurssille kuukausia, pisimmillään yli vuoden. Apua tähän turhauttavaan jaksoon voi hakea kolmannen sektorin palveluista.

Luetaan yhdessä -verkostossa maahanmuuttajat saavat maksutta suomenkielen ja luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Opetustyö tehdään vapaaehtoistyönä maksutta. Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua, eikä odottaa opetuksen alkamista tai päättymistä, vaan mukaan voi mennä koska tahansa. Pienten lasten vanhemmat voivat ottaa lapsensa mukaan tunneille. Opetusryhmiä toimii yli 80 valtakunnallisesti, ja uusia perustetaan jatkuvasti. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat naiset.

Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan ja ryhmässä on aina mukana useita vapaaehtoisia opettajia. Tästä johtuen tunnit ovat sosiaalinen tapahtuma, jossa jokainen tulija saa tasollensa sopivaa opetusta. Ryhmää tarvitseva voi olla suomea vasta muutaman sanan osaava kotoutumispolulle pääsyä odottava maahanmuuttaja, tai äiti, jonka polku on pienen lapsen vuoksi hetkeksi keskeytynyt. Mukana on myös paljon korkeasti koulutettuja jo Suomessa työelämässä olleita henkilöitä, jotka ovat kohdanneet työttömyyden. Kaikille heille yhteistä on, että he ovat tervetulleita ottamaan oman aikansa mukana opetustoiminnassa ja jatkamaan matkaa sitten, kun siihen mahdollisuus tulee. Vapaaehtoistyöntekijät iloitsevat kaikista saavutuksista: ”Näen ilon yli 50-vuotiaan, ennen lukutaidottoman naisen kasvoilla, kun hän nyt osaa lukea ja kirjoittaa”, toteaa yksi vapaaehtoinen, kun toinen iloitsee: ”Yksi pääsi Tampereen yliopistoon!”

Mielikuvissa helposti ajattelemme, että kotoutumispolun päässä siintää kauan odotettu työpaikka. Kaikkien kohdalla tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Kuten eräs Luetaan yhdessä -opettaja ilmaisi: ”Monet äidit eivät vuosienkaan jälkeen osaa kunnolla suomea, eivätkä tule osaamaankaan. Väkivallan, köyhyyden ja pakolaisuuden kokemina he kuitenkin ovat voineet kasvattaa uudessa kotimaassaan 4-8 lasta. Eikö olisi armeliasta sanoa, että se riittää ihmisen työksi?” Äitejä tukemalla Luetaan yhdessä -verkostossa vahvistetaan koko perheen asemaa Suomessa. Välillisiä hyötyjiä 1600 opiskelijan lisäksi on moninkertainen määrä. Eräs opiskelija totesikin kevätjuhlan kiitospuheessaan vapaaehtoisopettajille: ”Työ, jota teette, on mittaamattoman arvokasta. Ja vaikka emme voi millään maksaa teille takaisin, niin tietäkää, että olette tuoneet kiitollisen mielen moniin sydämiin ja perheisiin.”

Henna-Maija Syrjälä, projektipäällikkö, SANL/Luetaan yhdessä -verkosto

Lisätietoja:

Luetaan yhdessä -verkosto

Lisää kommentteja