Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Kepeli kehitti kotoutumista innostaen toiminnallisuuteen

Kepeli-hankkeen logo kepeli.metropolia.fi”Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin muistan. Tee kanssani, niin ymmärrän,” kertoo kiinalainen sananlasku. Oppiminen tapahtuu kuin huomaamatta, kun se on hauskaa.

Tämä otettiin lähtökohdaksi Kepeli – Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä -hankkeessa: Suomeen muuttaneiden tulisi päästä oppimaan kieltä, paikallisia tapoja ja yhteiskunnan toimintaperiaatteita kepeästi, kokeillen ja yhteistuumin ryhmässä. Toiminnallisuus virkistää mieltä ja aktivoi kehoa. Samalla vahvistuvat myös itsetuntemus ja kiinnostus tutustua Suomeen paremmin.

Kepelissä muokattiin ja kehitettiin yli sata harjoitetta, joissa hyödynnetään erilaisia näkökulmia psykomotoriikasta ja draamasta tarinallisuuteen ja toiminnalliseen kielenopetukseen. Kehittämistyön yhteydessä huomattiin, että harjoitteiden avulla maahanmuuttajataustaiset aikuiset ylläpitivät kielitaitoaan, oppivat uusia sanoja ja ilmaisuja, löysivät itsestään luovuutta, saivat itseluottamusta, tutustuivat eri kulttuureihin ja löysivät uusia ystäviä.

Kielen oppiminen voi olla hauskaa

Uuden kielen oppiminen alkaa hiljaisella kaudella, jolloin oppija kuuntelee ja tarkkailee. Joillakin oppijoilla hiljainen kausi kestää viikon, joillakin se saattaa kestää jopa vuoden. Kepeli-harjoitteissa osallistujia rohkaistaan kokeilemaan, yrittämään ja erehtymään – toisin sanoen puhumaan vähän enemmän kuin mitä he osaavat.

Toiminnallisessa kielen oppimisessa kieltä (sanastoa, ilmaisuja ja rakenteita) opitaan luovasti vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa, usein liikkumalla, draamamenetelmillä tai pelaamalla. Toiminnallisissa harjoitteissa, peleissä, leikeissä ja draamatehtävissä fraaseja ja sanoja opitaan osana toimintaa, jolloin ne jäävät paremmin mieleen.

Usein toiminnalliset harjoitteet ohjaavat osallistujia yhteiseen tekemiseen, joka edellyttää vuorovaikutusta ja neuvottelua. Parhaimmillaan kieltä opitaankin samalla, kun osallistujat oppivat myös jotakin muuta. Esimerkiksi sitä, miten suomalaisessa päiväkodissa toimitaan, miten ruokakaupasta löytää kaiken haluamansa tai mitä suomalaiset tekevät juhannuksena. Toiminnallistettuna arkikielen oppiminen voi olla myös hauskaa.

Jokainen voi ohjata toiminnallisesti

Toiminnallinen työskentely edellyttää ryhmän ohjaajalta ja osallistujilta usein uskaltautumista pois pöydän äärestä ja turvalliseksi koetusta oppimistavasta. Tärkeintä on rakentaa riittävä luottamus ryhmän jäsenten kesken ja ottaa kaikki mukaan toiminnan suunnitteluun.

Ohjaaja voi hyvin kokeilla Kepeli-harjoitteita, vaikka toiminnallisuus olisi uutta. Toiminnallista työotetta voi ottaa haltuun vähitellen, yksi työskentely- tai harjoitemuoto kerrallaan. Jos ohjaaja huomaa, että ohjauskerta menee täysin pieleen tai toiminnalliset harjoitteet eivät toimi ollenkaan, hänen ei kannata lannistua. Ohjaustaidot karttuvat kokemuksen ja oman toiminnan arvioinnin myötä. Kukaan ei ole koskaan valmis ohjaaja. Kun ohjaa ryhmää, oppii samalla myös itse.

Kepeli-harjoitteita saa myös mielellään soveltaa uusille ryhmille ja kehittää edelleen. Siten voimme yhteistuumin jatkaa iloisen, toiminnallisen ja loputtomaan kannustukseen pohjautuvan kulttuurin levittämistä.

Eveliina Korpela ja Mai Salmenkangas, Metropolia Ammattikorkeakoulu

 

Kepeli-harjoitteiden näkökulmat: kieli, kehollisuus, ryhmä, toiminta ja ilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepeli – Kotoutumista kehollisin ja pelillisin menetelmin -hanke toteutettiin Amifin rahoituksella vuosina 2016–2018. Sitä koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja pääasiallisia yhteistyökumppeita olivat Kisakeskus, Pro-tukipiste ja African Care.

Hanke tuotti esimerkiksi seuraavat materiaalit ammattilaisille, vertaisryhmien ohjaajille ja vapaaehtoisille:

  • Yli 100 toiminnallista harjoitetta, jotka kehitettiin esimerkiksi ryhmäytymisen, suomen kielen oppimisen, itsetuntemuksen lisäämisen ja yhteiskuntaan tutustumisen tueksi; niistä erityisen suosituksi ovat osoittautuneet keskustelua herättävät Tupla-peli ja Hyvinvointitupla-peli
  • Videotutoriaalit, joissa esitellään esimerkinomaisesti joitakin Kepeli-harjoitteita
  • Helppoo ku heinänteko -opas, jossa kuvataan innostavasti esimerkkien kera, miten maahanmuuttaja-aikuisten ryhmissä voi opettaa kieltä toiminnallisesti
  • Virtuaalinen Kepeli-kassi, joka sisältää mm. harjoitekuvauksia, pelilautoja ja -kortteja sekä ohjeet oman tarvikekassin kokoamiseen
  • Onnistu ohjaajana -opas, joka esittelee joitakin Kepelin oivalluksia monikulttuuristen ryhmien toiminnallisesta ohjauksesta sekä tarjoaa ohjaajille ajattelun ja työskentelyn välineitä.

Kuvat: Anna Sarkama-Antila/ Graafinen suunnittelu Oy Peippo

 

Lisää kommentteja