Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Luontoympäristön hyvinvointia tuottavat vaikutukset kannattaa hyödyntää myös kotouttamisessa

Saša DolinšekLuonnolla on tärkeä rooli suomalaisten vapaa-ajan vietossa, kulttuurissa ja toimeentulossa. Viheralueet vaikuttavat tutkitusti mielenterveyteen ja hyvinvointiin: luontoaktiviteetit vahvistavat sosiaalisia suhteita, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Luonnon hyödyntämiseen maahanmuuttajien kotouttamisessa on kuitenkin herätty Suomessa vasta äskettäin.

Luonnon avulla tapahtuvaa kotoutumista on tähän mennessä tutkittu suhteellisen vähän, mutta kiinnostus luontoa hyödyntäviin ratkaisuihin kotoutumisessa on viime aikoina alkanut Pohjoismaissa kasvaa nopeasti.

Suomessa Metsähallitus on mukana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Esikotouttamisen kehittämishankkeessa Pohjois-Pohjanmaalla (ESIKOTO-hanke). Hankkeen tavoitteena on tunnistaa toimivia tapoja hyödyntää luontoympäristöä osana turvapaikanhakijoiden esikotoutumista sekä kehittää työkaluja ammattilaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön.

Mitä kaikkea luontolähtöinen kotoutuminen sisältää?

Metsähallituksen luontopalveluiden osatoteutuksessa keskitytään Suomen luontoon tutustumiseen, luonnossa olemiseen ja tekemiseen. Järjestettyjen luontoaktiviteettien pohjana on kartoitus turvapaikanhakijoiden toiveista ja tarpeista. Kartoituksessa nousi selkeästi esiin tiedonpuute Suomen luonnosta, joka näkyy esimerkiksi pelkoina.

Hankkeen toiminnassa keskitytään jokamiehenoikeuksiin pohjautuviin aktiviteetteihin ja tarpeeksi kattavan tiedon välittämiseen. Toive on, että turvapaikanhakijat löytävät nopeasti oman polkunsa luontoon ja hyötyvät luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista.

Turvapaikanhakijoita kutsutaan mukaan myös luonnonhoitotalkoisiin, jotka ovat erinomainen tapa edistää kotoutumista. Talkootyössä ihmiset pääsevät tekemään konkreettisia tekoja suojelu- ja muilla alueille, tutustuvat Suomen luontoon ja suomalaisten ulkoilukulttuuriin sekä samalla viettävät aikaa suomalaisten kanssa.

Kuusamon Riisitunturin ja Hossan kansallispuistoissa vapaaehtoisena talkootöissä ollut Anmar Al-azzawi kuvaili osallistumistaan näin:

Olen katsonut ja nähnyt vain kuvia Suomen luonnosta, mutta nyt olen päässyt tämän työn kautta näkemään sen omin silmin ja samalla viettämään aikaa suomalaisten kanssa. Se on minulle tärkeää. Kahden viikon aikana olemme oppineet paljon luonnosta ja myös suomalaisesta kulttuurista. Meille on esimerkiksi kerrottu, mistä puusta on helpointa sytyttää nuotio ja minkä eläimen jäljet näkyvät lumessa.

Hyvät käytännöt levitetään myös rajojen yli

Metsähallitus on mukana myös kansainvälisessä ORIGIN-hankkeessa, jonka tulokset osoittavat, että Pohjoismaissa on käynnistetty lukuisia hankkeita ja aloitteita kotoutumisen tukemiseksi luonnon avulla, mutta niistä kerätyt tiedot ja kokemukset ovat hyvin hajanaisia. Hankkeen ensimmäisen vaiheen keskeinen johtopäätös on, että aiheeseen liittyen on todellinen tarve kehittää Pohjoismaiden välistä yhteistyötä. Pohjoismailla on mahdollisuus tulla edelläkävijöiksi luontolähtöisessä kotoutumisessa  jopa maailmanlaajuisesti.

Saša Dolinšek, projektikoordinaattori, Metsähallitus, ESIKOTO-hanke

Lue lisää:

ESIKOTO-hanke (metsa.fi)

Lisää kommentteja