Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Mielenterveyden edistäminen tukee kotoutumista

Mielenterveys on universaali asia, joka koskettaa meitä kaikkia kotimaasta tai kulttuurista riippumatta. Kun mieli voi hyvin ja olo on turvallinen, vapautuu voimavaroja arkielämän toimintaan, opiskeluun, työhön ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

SOS- kriisikeskuksen kriisivastaanotolla tapaamme asiakkaita, joilla on taustallaan hyvin vaikeita kokemuksia ja elämänvaiheita. Monet ovat tulleet Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina, sillä  kotimaassa tapahtuneet asiat ovat pakottaneet heidät lähtemään pois. Taustalla voi olla hyvin traumaattisia kokemuksia sekä läheisten ihmisten menetyksiä. Kotimaasta lähteminen tarkoittaa myös kaiken tutun taakse jättämistä ja uuden elämänvaiheen aloittamista. Maahanmuuttajien kohdalla tähän liittyy vielä uuden ympäristön, kulttuurin ja kielen kohtaaminen.

Sekä traumaattiset tapahtumat kotimaassa että maahanmuuttoon liittyvät vaikeudet voivat aiheuttaa erilaisia psyykkisiä oireita. Kun mieli voi huonosti, uuden kielen oppiminen ja uuteen yhteiskuntaan orientoituminen tuntuvat ylitsepääsemättömiltä haasteilta. Lisäksi monelta puuttuvat tukea tuovat läheiset tai perheenjäsenet ja yksinäisyyden tunne korostuu. Tällöin voimavarat eivät välttämättä enää riitä arjen toimintoihin.  

Mielenterveyttä ja jaksamista voi kuitenkin tukea monilla tavoin. Koska joissain kielissä ei tunneta sanaa mielenterveys tai se tarkoittaa vain absoluuttista sairautta, puhumme kriisivastaanotolla usein myös hyvinvoinnista. On tärkeää kannustaa ihmisiä pitämään huolta omasta arjen hyvinvoinnista. Usein ei tulla ajatelleeksi sitä, että hyvä uni, ravinto, liikunta ja lepo auttavat osaltaan myös mielen hyvinvointiin.

Yksi tärkeimmistä mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevista tekijöistä on osallisuuden kokemus. Osallisuuden kokemus syntyy siitä, että on mahdollisuus olla osallisena yhteiskunnassa, opiskella, käydä töissä sekä olla sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden kanssa. Alkuvaiheessa tärkeässä roolissa on mahdollisuus opiskella suomenkieltä, koska kielen opiskelu rytmittää arkea, luo sosiaalisia kontakteja sekä antaa avaimet kommunikaatioon. Opiskelun ja kielen oppimisen myötä myös osallisuuden tunne vahvistuu. Tärkeä on kuitenkin huomioida myös se, että kaikkien voimavarat eivät riitä opiskeluun. Heidän kohdallaan olisi tärkeää luoda yhtäläiset mahdollisuudet osallisuuteen esimerkiksi vertaistukiryhmien tai ryhmämuotoisen toiminnan muodossa.

Tärkeintä on huomioida jokaisen yksilölliset kokemukset ja voimavarat. Toiset voivat selviytyä vaikeista elämäntilanteista paremmin ja toiset tarvitsevat laajempaa ja monipuolisempaa tukea. Traumatisoituneiden kohdalla puhutaan pitkäaikaisesta psykologisesta tuesta.

On tärkeää ylläpitää keskustelua mielenterveyden edistämisestä, koska mielenterveyttä tukemalla edistetään myös kotoutumista. Lisäksi on tärkeää puhua myös oman hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja psyykkisestä jaksamisesta, koska näin voidaan vähentää mahdollisia mielenterveyteen liittyviä ennakkoluuloja ja kannustaa hakemaan apua ja tukea, jos omat voimavarat eivät riitä.  

Suvi Piironen, asiantuntija, Suomen Mielenterveysseura, SOS-kriisikeskus

Lisätietoja:

SOS- kriisikeskus
SOS-kriisikeskus Helsingissä tarjoaa lyhytkestoista keskusteluapua kriisistä selviytymisen tueksi suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tarvittaessa tulkin välityksellä. Kriisikeskukseen voi ottaa yhteyttä asiakas itse tai hänen puolestaan työntekijä tai läheinen.

Tasapainovalmennusryhmät ja -infot
Tasapainovalmennusryhmät on tarkoitettu traumatisoituneille maahanmuuttajille, jotka ovat kokeneet järkyttäviä tapahtumia ja kärsivät ahdistuneisuudesta, peloista, stressistä ja haluavat voida elämässään paremmin. Tasapainovalmennusinfot ovat lyhyempiä, 3-5 kerran infoja mielenterveydestä, traumasta sekä oireiden kanssa selviytymisestä.

Mielenterveystalon opas maahanmuuttajille
Suomen Mielenterveysseuran ja HUS tietohallinnon kehittämä nettiopas mielenterveydestä, maahanmuuttoprosessista ja hyvinvoinnista sekä ammattilaisille että maahanmuuttajille.

Lisää kommentteja