Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Miten edistetään kotoutumista digi-Suomeen?

Suomalaisen yhteiskunnan digitalisoituminen asettaa uusia haasteita kotoutumiselle ja maahanmuuttajien opetukselle. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on paitsi saavuttaa suomen kielessä toimiva peruskielitaito myös antaa yhteiskunnallisia valmiuksia, jotka edistävät pääsyä työelämään ja jatkokoulutukseen. Digitaidot ovat tärkeä osa näitä valmiuksia, ja niitä tarvitaan alusta alkaen uudessa kotimaassa.

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian toteuttama Osallisena verkossa – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -hanke (ESR) pyrkii parantamaan aikuisten maahanmuuttajien perustaitoja ja kannustamaan opettajia digitaalisten välineiden ja oppimisympäristöjen hyödyntämiseen heti kotoutumisprosessin alusta alkaen.

Digitaidot osaksi koulutusta

Projektin alkuvaiheessa keskityttiin aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen kartoitukseen ja heille annettiin ohjausta ja tukea digitaalisten välineiden käyttöön. Suomen kielen opettajat otettiin mukaan digiohjauksen suunnitteluun ja opetussisältöjen sovittamiseen digitaitoja tukevaksi.

Projektin kannustuksesta opettajat alkoivat rohkeasti hyödyntää muun muassa sosiaalista mediaa ja sähköisiä oppimisalustoja, ja myös opiskelijat osallistettiin oman oppimisensa arviointiin videoblogien ja digitaalisten kirjojen avulla. Kokemukset osoittavat, että tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa oppimisympäristön laajentamisen oppilaitoksen ulkopuolelle ja parantaa opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja itseopiskelumahdollisuuksia.

Vertaisohjauksesta voimaa

Kotoutumiskoulutuksen opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä myös digitaidoiltaan. Toiset käyttävät digivälineitä taitavasti, toisilla on suuria puutteita perustaidoissa. Projektin aikana hyviä kokemuksia on saatu myös omakielisestä vertaisohjauksesta, jota on mallinnettu osaksi kotoutumiskoulutusta.

Projekti on tehnyt myös aktiivisesti valtakunnallista verkostoyhteistyötä tulosten jalkauttamiseksi. Maahanmuuttajien opettajille ja ohjaajille on järjestetty useita koulutuksia, jotta he voisivat integroida digitaaliset välineet luonnolliseksi osaksi opetustaan.

Maaliskuussa 2018 järjestetään valtakunnalliset loppuseminaarit Jyväskylässä, Rovaniemellä ja Helsingissä. Tervetuloa kuulemaan lisää projektin tuloksista.

Marianne Seppä, projektipäällikkö, OSALLISENA VERKOSSA – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -projekti (ESR), Luksia

Osallisena verkossa -projekti on osa TAITO-ohjelmaa, joka keskittyy aikuisten luku-, numero- ja digitaitojen kehittämiseen.

Lisätiedot:

Osallisena verkossa verkossa – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -hanke (ESR)

Osallisena verkossa -loppuseminaarit

Lisää kommentteja