Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Miten kotoutumisen edistämisen tehtävä on otettu vastaan sinun kunnassasi?

Miten sinun kunnassasi on tiedostettu ja otettu vastaan kotoutumisen edistämisen tehtävä? Toimivatko alkuvaiheen palvelut tasalaatuisesti kaikille maahan muuttaneille muuttosyystä riippumatta? Löytyykö kunnan verkkosivuilta helposti tarvittavaa perustietoa palveluista myös muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvalle kuntalaiselle? Onko palveluissa valtavirtaistettu kotouttamisosaamista kaikkien viranomaisten perusosaamiseksi? Soveltuvatko palvelut maahan muuttaneelle? Onko eri viranomaisilla riittävästi osaamista neuvoa maahan muuttaneita eteenpäin heidän palvelupoluillaan myös toisten viranomaisten palveluihin?

Kotomittari kuntien itsearvioinnin työkaluksi

Monia kotoutumisen edistämiseen liittyviä kysymyksiä voit pohtia ja itsearvioida kotouttaminen.fi-sivuilla julkaistun Kotomittarin avulla. Kotomittari on laadittu erityisesti kuntia varten. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kotouttamisohjelman laatimisen ja arvioimisen yhteydessä. Vastaamalla 30 kysymykseen kuuden eri otsikon alla saat suuntaa antavaa palautetta siitä, mille tasolle oman kuntasi kotoutumisen edistäminen sijoittuu asteikolla 0–5.

  • Ääripäässä nollatasolla kunnassa ei ole tiedostettu eikä tunnistettu maahanmuuttajia kuntalaisina, eikä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ole huomioitu eikä järjestetty palveluissa.
  • Ykköstasolla kunnassa saatetaan reagoida asiaan lain velvoittamana, mutta kotoutumisen edistämiseen suhtaudutaan ongelmien kautta ja organisaatiolähtöisesti.
  • Kakkostasolla maahanmuuttajat huomioidaan kuntalaisina ja palvelujen käyttäjinä satunnaisesti ja vain yksittäisten työntekijöiden kautta.
  • Kolmostasolla kotoutumista edistävän toiminnan hyödyt tunnistetaan, mutta pysyviä ratkaisuja tai toimintojen vakiinnuttamista ei olla vielä valmiita tekemään.
  • Nelostasolla kotoutumista edistävä toiminta on kehittymässä. Se on osittain koordinoitua, ennakoivaa, asiakaslähtöistä, poikkihallinnollista ja resursoitua, mutta maahanmuuttajat nähdään edelleen erillisenä ryhmänä.
  • Viitostasolla kotoutumisen edistäminen ja maahanmuuttajien huomioiminen palveluissa on normaalia ja se on turvattu kunnan kaikilla tasoilla vakiintuneesti. Kunnan palveluissa ei ole tarvetta eritellä asiakasryhmiä.

Kotomittari ja sen antamat vastaukset kuntasi kotouttamisen tasosta eivät ole luonnollisesti aukottomia. Kotomittari voi auttaa avaamaan oman työyksiköiden sisäistä sekä kunnan eri toimialojen ja muiden viranomaistoimijoiden välistä keskustelua siitä, mihin suuntaan kotoutumisen edistämistä tulisi kokonaisuudessaan viedä.

Kiitos lukuisille eri tahoille Kotomittarin kehittämisvaiheessa saaduista arvokkaista kommenteista. Kiitokset ALPO/ESR-tukihankkeelle ja kotouttamisen osaamiskeskukselle mittarin jatkokehittämisestä ja toteutuksesta. Ilman niitä se olisi hautautunut päättyneiden hankkeiden arkistoihin.

Kotomittari syntyi Etelä-Savossa osana Pointti-hankkeen (ESR 2008–2013) kehittämistoimintaa. Pointti-hanketta toteuttivat yhteistyössä Etelä-Savon ammattiopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Etelä-Savon TE-palvelut, Monikulttuurikeskus Mimosa ja Linnalan Setlementti Ry.

Minna Hallikainen, projektipäällikkö, Etelä-Savon ammattiopiston hanke- ja kehittämispalvelut

Lisätietoa:

Kotomittari
Kun olisi yksi paikka -julkaisu (issuu.com)

Lisää kommentteja