Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Nuorten videoviestit tukevat maahanmuuttajanuorten ja -vanhempien välistä vuoropuhelua

”Liian vaikeaa,” totesi osa nuorista, kun kerroin nuorten keskusteluryhmälle tavoitteemme. Tulisimme Nova-hankkeessa pohtimaan yhdessä, millaista tukea pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa vaatii ja miten heidän vanhempansa pidetään tässä prosessissa mukana. Täystyrmäystä hanke ei suinkaan saanut. 

Kaikki toimintaan osallistuneet nuoret tunnistivat Nova-hankkeen lähtökohdat. He olivat samaa mieltä siitä, että vanhempien ja lasten roolit perheissä muuttuvat Suomeen muuton jälkeen, ja pitivät tärkeänä saada vanhemmat kartalle nuorten elämästä kahden kulttuurin välissä. Mutta miten nuoret voisivat kertoa asioistaan vanhemmilleen ja maahanmuuttajatyön ammattilaisille?

Nuoret toteuttivat kolme omakielistä videota vanhemmille

Lähestyimme aihetta nuorten naisten ja miesten kanssa monelta kantilta. Teimme tarinateatteria perheestä, kuulimme tyttöjen kannustavia puheenvuoroja omilla jaloillaan seisomisesta, keskustelimme tyttöjen ja poikien roolien välisistä eroista perheissä. Tarkastelimme koulutuksen periytymistä tilastotiedon valossa, nuoret naiset valokuvasivat tulevaisuudenkuvaansa ja nuorille miehille puolestaan järjestettiin toivottuja teemakeskusteluja rakkaudesta ja seurustelusta. 

Pyrimme vastaamaan kysymyksiin: Millaista tukea nuoret toivovat vanhemmiltaan? Entä mitä tietoja ja taitoja vanhemmat tarvitsevat, jotta he voivat tukea nuoria vielä paremmin?

Idea lähestyä vanhempia videoilla tuli nuorilta itseltään. He uskoivat, että tarinoita ja tietoa sisältävät videot puhuttelevat vanhempia ja saattavat heidät ajan tasalle nuorten todellisuudesta. Nuorten toiveesta videot toteutettiin suomen lisäksi arabian, persian ja somalin kielillä. 

Näin syntyivät Nova-hankkeen Nuorten viesti vanhemmille -videot. Videoiden teemat tulivat nuorten arjesta ja kokemuksista: dialogi nuorten ja vanhempien välillä, opiskelussa tukeminen sekä seurustelu Suomessa.

Videoiden tuottaminen osoitti nuorten sitoutumisen. Niillä esiintyvät nuoret antoivat rohkeasti kasvonsa puheenvuoroille, jotka syntyivät kymmenien nuorten työskentelystä. Neljä nuorta toimi lisäksi videoiden kertojaääninä. Kaikki tekivät vastuullista ja merkityksellistä vapaaehtoistyötä. 

Jotta videot todella tavoittavat vanhemmat ja maahanmuuttajatyön ammattilaiset, jatkamme työtä.

Videot toimivat puheeksi ottamisen välineinä

Tähän mennessä Nuorten viesti vanhemmille -videoiden pohjalta käytyjä vanhempien teemakeskusteluja on toteutettu niin järjestölähtöisesti kuin aikuisoppilaitoksen maahanmuuttajaryhmien oppitunneilla. Yksinkertaisuudessaan: katsoimme videot ja keskustelimme.

Äitien ja isien puheenvuorot ja pohdinta todistivat, että nuorten näkökulmiin perustuvat videot tehtiin tarpeeseen. Keskustelut polveilivat vanhemmuuden muutoksista nuorten ja aikuisten väliseen luottamukseen, kiusaamiskokemuksiin ja niiden ratkaisuihin sekä kulttuurieroihin tilanteessa, jossa nuori pohtii seurustelua. Kaikki oleellisia kysymyksiä.

Perhe on korvaamaton. Pakolais- ja maahanmuuttajataustaisilla vanhemmilla on suuri tarve säilyä vanhempina nuorten elämässä. Sen kiteytti Nova-hankkeen tavoitetta alkuun pelännyt nuori: ”Sä voit mennä koko maailman ympäri, mut sä et löydä toisia vanhempia. Niitä on vaan kaks.”

Suvi Törrönen, Pakolaisnuorten tuki ry:n Nova-hanke 

Lue lisää:

Pakolaisnuorten tuki ry:n Nova-hanke
Nuorten viesti vanhemmille -videot

Omakieliset videot on suunnattu nuorten vanhemmille ja ne toimivat myös perheiden kanssa työskentelevien opetus-, sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisten työkaluina. Videoita voi käyttää esimerkiksi vanhempien teemakeskustelujen pohjana sekä peruskoulussa arviointikeskusteluissa ja vanhempainilloissa. Vuosina 2017–2020 toteutettavaa Nova-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. 

Kirjoitus on osa työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivän blogisarjaa. Sarjan teemana on perhelähtöinen kotouttava pakolaistyö. Kesän aikana julkaistavissa blogikirjoituksissa esitellään näkökulmia, toimivia käytäntöjä sekä ajankohtaista tutkimus- ja kehittämistyötä, jotka tukevat pakolaistaustaisten perheiden kotoutumista. Kaikki sarjan kirjoituksen julkaistaan yhteen koottuna kotouttaminen.fi:ssä syksyllä 2019. Blogisarja julkaistaan osana verkostopäivän koostetta.

Lisää kommentteja