Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Vertaisohjaaja kaipaa tsemppausta ohjaukseen

Tanja LuukkonenJärjestöissä toimii ammattilaisten ja asiantuntijoiden ohella vertaisohjaajia. Heillä on hyvin eritasoista ohjauskokemusta aikaisemmasta työhistoriastaan – usein sitä on hyvin vähän. Asiakastyön monenlaiset ohjaustilanteet ovat vaativia ja palveluita on paljon. Vertaisohjaajat tarvitsevat työnsä tueksi koulutusta palveluverkostosta ja ohjausosaamisesta.

Vantaalla on toiminut Tsempataan yhdessä -hanke, jossa edistettiin maahanmuuttajajärjestöjen osaamisen kasvua ja koulutettiin maahanmuuttajajärjestöissä toimivia vertaisohjaajia eli tsemppareita. Kiipulasäätiö toimi hankkeessa kouluttajatahona ja koulutuksen tuloksena syntyi opas tsemppareiden työn tueksi.

Voimavaralähtöisillä menetelmillä saadaan positiivisia vaikutuksia

Vertaisohjaajan työssä asiakkaan ammatillista osaamista ja motivaatiota työhön siirtymiseen on haastava hahmottaa, kun asiakas ei osaa itsekään kuvata vahvuuksiaan tai tavoitteitaan. Vertaisohjaajan ohjausosaamisen tukeminen koulutuksen avulla tekee asiakaslähtöisen tilanteissa etenemisen mahdolliseksi.

Voimavaralähtöisillä ohjausmenetelmillä kuten ratkaisukeskeisyydellä ja motivoivalla haastattelulla voi saada aikaan paljon positiivisia vaikutuksia. Asiakkaan kuuntelu, myönteisten vaikutusten osoittaminen ja esittäminen edistävät asiakkaan voimaantumista.

Lisäksi vertaisohjaajan osaaminen kulttuurisissa asioissa voi paljastaa sellaisia suomalaiseen kulttuuriin ja työelämään liittyviä asioita, joita suomalaistaustainen ohjaaja ei tiedosta eikä osaa selittää asiakkaalle. Tällöin vertaisohjaaja toimii kuten kulttuuritulkki. Halutessaan vertaisohjaaja on esimerkkinä asiakkaalleen, kun hän kuvailee oman polkunsa työelämään.

Yhteistyö luo ymmärrystä yli tehtävä- ja kulttuurirajojen

Asiakaskohtaamiset maahanmuuttajajärjestöissä liittyvät usein työnhakuun, mutta saattavat johtaa hyvin monimutkaisten vyyhtien ratkomiseen yhdessä ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa havaittiin, että yhteistyö sujuvoittaa asiakkaiden asioiden käsittelyä sekä luo suvaitsevuutta ja ymmärrystä yli tehtävä- ja kulttuurirajojen.

Hyvä tiimihenki on tärkeä vertaisohjaajan oman työhyvinvoinnin kannalta. Tiimi tukee ongelmatilanteissa ja tarjoaa yhteisön, jossa voi purkaa päivän aikana sattuneita tilanteita. Verkostotyö laajassa palvelukentässä on hyödyllistä sekä asiakkaan parhaaksi että vertaisohjaajan oman työssä jaksamisen vuoksi.

Tanja Luukkonen, kouluttaja, Kiipulasäätiö

Lue lisää:

Tsemppausta ohjaukseen – Maahanmuuttajat työelämän polulle -opas. 

Lisää kommentteja