Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Yhteiskuntakummi-toiminta korostaa kaksisuuntaisen kotoutumisen tärkeyttä

Yhteiskuntakummi-konseptin kuvituskuvaArkinen osallisuus on keskeinen seikka kotoutumisen edistämisessä ja suomalaiseen yhteiskuntaan tutustumisessa. Sen sijaan, että keskittyisimme vain juuri maahan saapuneisiin ihmisiin, on Suomessa tuettava kaksisuuntaista kotoutumista kaikkien ihmisten arjessa. Tätä tarkoitusta varten olemme kehittäneet tutkimusperustaisen yhteiskuntakummi-konseptin.

Yhteiskuntakummi-konsepti on viranomaisille ja järjestöille suunnattu malli. Se tukee hyviä väestösuhteita sekä maahanmuuttajien osallisuuden kehittymistä uudessa yhteiskunnassa. Konseptin keskiössä on tulijoiden tarpeiden tunnistaminen, toimijuuden vahvistaminen ja osaamislähtöinen sosiaalinen tuki yhteiskuntaan tutustumisessa.

Yhteiskuntakummi-konsepti perustuu ajatukseen, että osallisuuden tukemisen tulee alkaa jo vastaanottokeskuksissa. Se korostaa kaksisuuntaisen kotoutumisen tärkeyttä. Konseptin kehittämisessä on hyödynnetty tutkimustietoa turvapaikanhakijoina tai pakolaisina Suomeen saapuneiden kokemuksia ja jo olemassa olevia kotoutumista tukevia, osallisuutta edistäviä ja osaamisperustaisia sosiaalisen ja yhteisöllisen tuen malleja.

Konsepti sopii eri toimijoiden sovellettavaksi

Yhteiskuntakummi-konsepti tarjoaa välineen kansallisen toimintamallin luomiseksi kotoutumisen edistämiseksi. Se on sovellettavissa niin virallisten kotoutumistoimenpiteiden osaksi tukea tarvitseville maahanmuuttajille kuin vaikkapa kolmannen sektorin koordinoimaksi alkuvaiheen kotoutumisen tueksi turvapaikanhakijoille.

Kummiparit muodostetaan yhteiskuntakummina toimivan kokemus ja tietotaito sekä kummitoiminnan pariin hakeutuvan maahanmuuttajan tarpeet ja osaaminen huomioiden. Näin toiminta antaa tulijoille konkreettista tietoa niistä asioista, jotka hänelle itselleen ovat merkityksellisiä ja edistää samalla suomen kielen osaamista sekä kulttuuriin tutustumista. Toiminnan ytimessä on molemminpuolinen oppiminen ja ymmärrys.

Yhteiskuntakummi-konsepti perustuu vapaaehtoisuuteen

Yhteiskuntakummi-konsepti perustuu vapaaehtoisuuteen. Kummitoiminnan varsinainen sisältö voi pyrkiä edistämään henkilön kotoutumista kokonaisvaltaisesti tai olla tarkkarajaista. Jälkimmäisessä tapauksessa toiminta voi pitää sisällään kokemusten vaihtoa ja tukea esimerkiksi koulutukseen, ammattiin tai vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tältä osin yhteiskuntakummi-toiminta poikkeaa perinteisestä ystävätoiminnasta.

Yhteiskuntakummi-toiminta pyrkii vahvistamaan uuteen kotimaahan kiinnittymistä ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta. On tärkeää, että myös kantasuomalaisten tietous yhteiskuntamme uusista jäsenistä kasvaa ja ihmisten välille muodostuu keskustelukanavia sekä kohtaamisia. Näin yhteiskuntakummi-toiminta edistää rakentavaa dialogia eri väestöryhmien välillä.

Eeva Puumala, dosentti ja Anna-Kaisa Kuusisto, dosentti, Tampereen yliopisto

Lisätietoja:

Yhteiskuntakummi-konsepti

 

Lisää kommentteja