Valtionavustus järjestöille kotoutumista tukevaan työhön 2019

Työ- ja elinkeinoministeriön jakaa valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. 17.9.–17.10.2018 avoinna olevassa haussa järjestötoiminnan kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset.

Hakijoina voivat olla järjestöt, joilla on aiempaa kokemusta nuorten tai nuorten aikuisten kanssa toimimisesta tai henkilökohtaisten tukipalveluiden järjestämisestä, mielellään myös kotoutumista tukevasta työstä.

Valtionavustusta haetaan ja sitä myönnetään pääsääntöisesti enintään vuodeksi kerrallaan. Rahoitettava toiminta voi alkaa aikaisintaan 1.1.2019 ja se voi jatkua 31.12.2019 asti.

Hakua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Rahoitusta on vuoden 2019 järjestöhaussa jaettavissa enintään 600 000 €. Hankehaku käynnistyy maanantaina 17.9.2018 ja päättyy keskiviikkona 17.10.2018 klo 16.

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Hankerahoitusta haetaan täyttämällä hakulomake sekä vaaditut liitteet. Hakemukset toimitetaan 17.10.2018 klo 16 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon joko sähköisenä tai paperiversiona. Tieto rahoituspäätöksistä annetaan mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Varpu Taarna, TEM kotouttamisen osaamiskeskus, puh. 029 504 8243, etunimi.sukunimi@tem.fi