Valtionavustus järjestöille kotoutumista tukevaan työhön

Työ- ja elinkeinoministeriön on jakanut vuosille 2016–2020 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä.

Järjestöavustusta koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus.

Vuonna 2020 rahoitettavat hankkeet ja järjestöt

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustusta myönnettiin yhteensä 590 000 euroa 10 järjärjestölle.

22.10.–26.11.2019 avoinna olleessa haussa etsittiin hankkeita, joissa välillisesti tai välittömästi vahvistetaan maahanmuuttajien yhteiskuntatietoisuutta erityisesti tasa-arvoon, seksuaalisuuteen, itsemääräämisoikeuteen sekä haitallisiin perinteisiin liittyvissä kysymyksissä.

  • Amal ry, 43 000 €
  • Fenix Helsinki ry, 42 000 €
  • Filoksenia ry, 18 000 €
  • Folkhälsans Förbund rf, 65 000 €
  • Kouvolan kansainvälinen kulttuurikeskus ry, 72 000 €
  • Loisto Setlementti ry, 68 000 €
  • Mannerheimin Lastensuojeluliitto Pohjanmaan piiri ry, 70 000 €
  • Satakunnan monikulttuurisuusyhdistys ry, 63 000 €
  • Sateenkaari Koto ry, 37 000 €
  • Setlementti Tampere ry, 112 000 €

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, TEM kotouttamisen osaamiskeskus, [email protected]