Valtionavustus järjestöille kotoutumista tukevaan työhön 2020

Työ- ja elinkeinoministeriön on jakanut vuosille 2016–2019 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä.

Työ- ja elinkeinoministeriön jakaa valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. 22.10.–26.11.2019 avoinna olevassa haussa etsitään hankkeita, joissa välillisesti tai välittömästi vahvistetaan maahanmuuttajien yhteiskuntatietoisuutta erityisesti tasa-arvoon, seksuaalisuuteen, itsemääräämisoikeuteen sekä haitallisiin perinteisiin liittyvissä kysymyksissä. Hakijoina voivat olla järjestöt (ml. uskonnolliset yhteisöt), joilla on aiempaa kokemusta perheiden kotoutumista tukevasta työstä, tasa-arvoon, seksuaaliterveyteen ja haitallisten perinteiden ehkäisemiseen liittyvästä työstä.

Valtionavustusta haetaan ja sitä myönnetään pääsääntöisesti enintään vuodeksi kerrallaan. Rahoitettava toiminta voi alkaa aikaisintaan 1.1.2020 ja se voi jatkua 30.6.2021 asti.

Hakua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Rahoitusta on vuoden 2020 järjestöhaussa jaettavissa enintään 590 000 €. Hankehaku käynnistyy tiistaina 22.10.2019 ja päättyy tiistaina 26.11.2019 klo 16.

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Hankerahoitusta haetaan täyttämällä hakulomake sekä vaaditut liitteet. Hakemukset toimitetaan 26.11.2019 klo 16 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon joko sähköisenä [kirjaamo(at)tem.fi] tai paperiversiona. Tieto rahoituspäätöksistä annetaan mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Järjestöavustus 2020 hakuohje

Järjestöavustus 2020 hakemuslomake (word)

Järjestöavustus 2020 hakemuslomake 

Järjestöavustus 2020 hankesuunnitelmalomake (word)

Järjestöavustus 2020 hankesuunnitelmalomake

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Varpu Taarna, TEM kotouttamisen osaamiskeskus, puh. 029 504 8243, [email protected]