Kototietokanta

Kototietokanta on avoin, rekisteripohjainen tilastotietokanta, josta saa laajasti tietoa maahanmuuttajaväestöstä Suomessa. Kototietokanta on helppokäyttöinen. Voit itse räätälöidä ja tuottaa työssä tarvitsemasi tilastot.

Kolme askelta Kototietokannan käyttöön:

  1. Valitse ensin haluamasi aihealueen taulukko listasta.
  2. Valitse seuraavaksi haluamasi muuttujat. Valitse myös aluetaso sekä muut tiedot. Jos taulukossa on tähdellä merkittyjä muuttujia, näistä muuttujista on valittava aina vähintään yksi vaihtoehto.
  3. Lopuksi voit muotoilla taulukon rivien ja sarakkeiden järjestystä helppolukuisemmaksi, tallentaa valmiin taulukon Excel-muodossa tai ottaa ulos suoraan valmiita tilastokuvaajia. Tietoja taulukosta -välilehdeltä näet muuttujien tarkemmat tiedot.

Siirry kototietokantaan -kuvalinkki.

Käytä tilastotietoja huolellisesti

Tilastotietojen sekä käsitteiden käytössä kannattaa olla tarkka. Esimerkiksi maahanmuuttajalle ei ole yhtä vakiintunutta määritelmää, vaan maahanmuuttajien määrä Suomessa vaihtelee, riippuen siitä, tarkastelemmeko ulkomaan kansalaisten vai vieraskielisten määrää.

Lisäksi pienten lukumäärien pohjalta tuotetuista tilastoista on vaikea tehdä yleistäviä johtopäätöksiä. Esimerkiksi maahanmuuttajien lukumäärän kaksinkertaistuessa pienellä paikkakunnalla, saattaa kyse olla vain muutaman hengen lisäyksestä.

Tulkitse siis tilastoja aina asiayhteys huomioiden.

Alueellista tietoa

Kototietokannasta on poimittu tietoja käyttöösi alueittain. Tietoja on muuttoliikkeestä, väestörakenteesta, ulkomaalaistaustaisten väestöryhmien määrän kehityksestä ja työllisistä toimialoittain. 

Muuttoliike 2010-2018

Muuttoliike 2010–2016

Työlliset toimialan mukaan 2007-2017

Työlliset toimialan mukaan 2010–2015

Väestöpyramidi 1990-2018

Ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten väestöpyramidi 2016

Ulkomaalaisten väestöryhmien kehitys maakunnittain 1991-2018

Ulkomaalaistaustaisten väestöryhmien kehitys maakunnittain 1991–2017

Lisätiedot:

Näin käytät Kototietokantaa -video (youtube.com)

Näin käytät Kototietokantaa -ohje