Koulutusportti

Koulutusportti on tietojärjestelmä, jonka avulla TE-toimistoon työnhakijaksi tulevat maahanmuuttajat voidaan ohjata kielitaidon tai ammatillisen osaamisen kartoituksiin ja kotoutumista edistävään koulutukseen. Koulutusportissa voidaan nopeasti ja turvallisesti välittää tietoa TE-toimiston, kartoittajien ja oppilaitosten välillä.

Koulutusportin avulla voidaan varata testaus- ja koulutuspaikkoja. Järjestelmästä voidaan välittää kutsuja kartoituksiin sekä koulutuksiin ja tiedottaa omaehtoisen opiskelun mahdollisuuksista suomen ja ruotsin lisäksi 16 eri kielellä. Järjestelmää voidaan käyttää myös koulutuksen suunnittelun apuna, koska järjestelmään muodostuu jonoja koulututusta tarvitsevista ja tilastoja kielitaidon testaustuloksista.

Koulutusportti on käytössä valtakunnallisesti kaikissa 15 TE-toimistossa ja yli sadassa koulutus- ja kartoitusorganisaatiossa. Koulutusportti edellyttää käyttäjätunnuksia, joten järjestelmä ei sovellu asiakkaiden itsenäiseen tiedonhakuun.

Koulutusportti-järjestelmää on kehitetty ESR-projektina, ja työtä on jatkettu Uudenmaan ELY-keskuksessa työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella.

Yhteyshenkilö TE-hallinnossa asiantuntijoille haettavia Koulutusportti-järjestelmän käyttäjäoikeuksia, palveluntuottajaorganisaatioiden sopimuksia sekä Koulutusportin ohjeistusta koskevissa asioissa:

Jarno Ruotsalainen
[email protected]
+358 295 021 121