Kunnan peruspalvelut

Pääosa kotoutujalle tarjottavista kunnan palveluista kuuluu normaalipalvelujen piiriin, eli ne ovat kaikille kunnan asukkaille tarjottavia peruspalveluja. Näitä ovat esimerkiksi päivähoito- ja varhaiskasvatus, koulutuspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Maahanmuuttaja tarvitsee riittävää ohjausta ja neuvontaa, jotta hän ymmärtää suomalaisen palvelujärjestelmän toiminnan ja löytää tarvitsemansa palvelut.

Monissa kunnissa pakolaisten palvelut on järjestetty erityispalveluina ja yksiköiden nimet vaihtelevat maahanmuuttajapalveluista maahanmuuttoyksiköihin tai -toimistoihin tai puhutaan kotouttavan sosiaalityön palveluista.

Pienemmässä kunnassa kyse voi olla alkuvaiheen palveluihin erikoistuneen työntekijän tai muutaman työntekijän työpanoksesta. Usein pakolaiset ovat erityispalveluiden asiakkaina kotoutumisajan, eli noin kolme vuotta, ja paluumuuttajat noin puoli vuotta.

Keskitetyn maahanmuuttajapalvelun tavoitteena on koordinoida pakolaisten vastaanottojärjestelyjä ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä (esimerkiksi päiväkodit, koulut, terveyspalvelut, kotoutumiskoulutus). Keskitetty alkuvaiheen palvelu antaa mahdollisuuden tehostettuun ohjaukseen, neuvontaan ja sosiaalityöhön, ja joissain yksiköissä on myös psykososiaaliseen työhön erikoistuneita työntekijöitä.

Usein kunnan maahanmuuttajapalveluiden työntekijät toimivat myös laajemmin maahanmuuttotyön koordinoijina ja heidän tehtävänään on asiakaskuntaansa laajempi maahanmuuttoasioiden konsultaatio- ja tiedotustyö. Usein kotouttamisohjelmatyön koollekutsuminen ja kunnan tekemien alkukartoitusten tekeminen on keskitetty näihin yksiköihin.