Kunnan tehtävät

Kunta on avainasemassa maahanmuuttajien kotouttamisessa. Suuri osa kotoutumisen edistämisestä tehdään kunnan peruspalveluissa. Maahanmuuttajat tarvitsevat kasvatus-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja muiden kuntalaisten tavoin. Myös asumisen ja vapaa-ajan palvelut ovat tärkeitä kotoutujalle.

Kunnalle säädetyt erityiset tehtävät ovat (KotoL 30 §)

  • vastata ja sovittaa yhteen paikallista kotouttamisen kehittämistä, suunnittelua ja seurantaa
  • huolehtia palvelujen soveltuvuudesta myös maahanmuuttajille
  • huolehtia siitä, että kunnassa on tarpeisiin nähden riittävästi kotoutumislain mukaisia toimenpiteitä ja palveluja
  • huolehtia henkilöstön kotouttamisosaamisesta.

Lisätietoa:

Laki ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä (finlex.fi)