Lomakkeet

Maahanmuuttajan kotoutumisen prosessi on yksilöllinen, sillä jokaisen kotoutujan lähtötilanne, taidot, tiedot ja tavoitteet ovat erilaiset. Kotoutuminen on myös prosessi, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa monien toimijoiden kanssa, mutta josta kotoutujalla itsellään on suurin vastuu. Näistä syistä kotoutujan polkua on syytä suunnitella.

Suunnittelun pohjaksi tarvitaan alkukartoitus tai -haastattelu. Alkukartoituksen jälkeen tehdään tarvittaessa yksilöllinen kotoutumissuunnitelma ja/tai perheen kotoutumissuunnitelma. Ilman huoltajaa tulleelle alaikäiselle tehdään aina henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma.

Näiltä sivuilta löydät eri tarkoituksiin tehtyjä lomakepohjia, joita voit hyödyntää ja muokata tarpeisiisi sopiviksi. Ammattitaitoinen työntekijä osaa kuitenkin olla joustava: hän ei purista asiakasta tiukkaan lomakemuottiin, vaan on avoimesti läsnä kohtaamisessa, kysyy ymmärtääkseen ja kuuntelee.

Lomakkeet uudistuvat keväällä 2020. Jos sinulla on ajatuksia ja ideoita lomakkeista, voit toimittaa ne sähköpostitse osoitteeseen kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.