Matkajärjestelyt

Kiintiöpakolaisten matkat Suomeen maksaa Maahanmuuttovirasto.
Saatuaan tiedon kuntapaikasta ja vahvistuksen asunnosta Maahanmuuttovirasto tekee matkajärjestelypyynnön IOM:lle (kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö).

Matkajärjestelypyyntö sisältää pakolaisten henkilötiedot, matkustamiseen vaikuttavat sairaudet ja vammat, sijoituspaikkakunnan, saapumislentokentän sekä ensimmäisen mahdollisen Suomeen saapumisajankohdan.

Pyyntö menee tiedoksi UNHCR:lle, Suomen Punaiselle Ristille (SPR) ja Suomen lähimpään edustustoon.

Suomen edustusto toimittaa pakolaisille myönnetyt oleskelulupakortit paikalliselle IOM-toimistolle. Edustusto myöntää myös tarvittavat matkustusasiakirjat. Hätätapausten matkustusasiakirjoja myöntää joskus Kansainvälinen Punainen Risti (ICRC).

SPR ilmoittaa kunnalle pakolaisten saapumisajankohdan heti, kun on saanut siitä tiedon IOM:ltä. Maahanmuuttovirasto ei saa tarkempaa ennakkotietoa ajankohdasta. SPR sopii käytännön järjestelyistä kunnan kanssa.

Luvat lähtömaasta poistumiseen

IOM hankkii lähtömaasta poistumiseen ja matkustamiseen tarvittavat asiakirjat ja luvat, esimerkiksi exit- ja transit-viisumit.

Pakolainen tarvitsee joskus erillisen luvan matkustaakseen oleskelupaikkakunnaltaan lentopaikkakunnalle. IOM ja UNHCR ottavat yhteyttä lähtömaan viranomaisiin lupien saamiseksi.
Maasta poistuminen voi joskus viivästyä muun muassa pitkien tai muuttuvien maastapoistumiskäytäntöjen tai pakolaisten sairastumisten vuoksi.

Tarkastukset ennen Suomeen matkustamista

IOM tekee pakolaisille niin sanotun fitness to travel -tarkastuksen, jossa varmistetaan, ettei matkustamiselle ole terveydellisiä esteitä ja ettei sairas matkustaja aiheuta lennolla tartuntavaaraa muille.

Ennen koneeseen nousua IOM tarkistaa lähtijöiden henkilöllisyyden sekä avustaa kenttämuodollisuuksissa ja koneeseen siirtymisessä.

Transit-kentällä IOM avustaa kenttämuodollisuuksissa ja ohjaa pakolaiset edelleen jatkolennolle. IOM varmistaa lisäksi, että pakolaisilla on vuodenaikaan nähden sopiva vaatetus.

Suomeen ja kuntaan saapuminen

SPR on ilmoittanut pakolaisten Suomeen saapumisajankohdan kuntaan.
Helsinki-Vantaan lentokentällä pakolaisia vastassa ovat SPR:n työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät. He avustavat kenttämuodollisuuksissa ja ohjaavat tarvittaessa jatkolennoille.

IOM hoitaa matkavaraukset lähtömaasta Suomeen pakolaisen kotikuntaan asti (Suomessa jatkoyhteys: lento, juna tai linja-auto). Maahanmuuttovirasto maksaa matkan kotikuntaan saakka.

Mikäli vastaanottava kunta sijaitsee lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää, kunnan edustajat voivat tulla lentokentälle pakolaisia vastaan ja huolehtia heidän kuljetuksestaan lentokentältä kuntaan. Tällöin kunta maksaa kiintiöpakolaisten matkat Helsinki-Vantaan lentokentältä kuntaan.

Suomeen saavuttuaan kiintiöpakolaiset sijoittuvat suoraan kunnan osoittamaan asuntoon. Heitä ei majoiteta ensin vastaanottokeskuksiin.