Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö

Maahanmuuttajien saattaminen suomalaisen yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi edellyttää monen sektorin ja toimijan välistä yhteistoimintaa. Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö kuuluukin oleellisena osana kotouttamistyöhön.

Myös kotoutumislaki edellyttää viranomaisten kehittävän kotouttamiseen liittyvää monialaista yhteistyötä. Paikallistasolla tähän yhteistyöhön osallistuvat kunta (erityisesti hallinnon ja peruspalvelujen edustajat), TE-toimisto ja poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt sekä oppilaitokset.

Kunta tai useampi kunta yhdessä voi asettaa paikallistason neuvottelukunnan yhteistyössä paikallisten työmarkkina-, yrittäjä- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tällaisen neuvottelukunnan tehtävänä on kotouttamisen suunnittelun ja toimeenpanon kehittäminen sekä etnisten suhteiden edistäminen.

Kunta ja TE-toimisto vastaavat yhdessä kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä, niihin ohjaamisesta sekä niiden seurannasta. Ne voivat lisäksi laatia paikallisia tai seudullisia yhteistyösopimuksia toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä alueellaan.

Lue lisää:

Pää­kau­pun­ki­seu­dun ai­e­so­pi­mus 2013–2015

Esi­merk­ke­jä mo­nia­lai­ses­ta yh­teis­työs­tä