Kotouttamisen osaamiskeskus

Kotouttamisen osaamiskeskus toimii työ- ja elinkeinoministeriössä osana Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikköä. Kotouttamisen osaamiskeskuksen toiminta on käynnistynyt 21.3.2014.

Osaamiskeskuksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista edistävää työtä paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti.

Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää eri kohderyhmille valtakunnallisia ja alueellisia osaamista vahvistavia tilaisuuksia ja levittää hyviä käytäntöjä, tunnistaa eri puolilla toimivia prosesseja ja yhteistyöverkostoja sekä koostaa ja välittää kotouttamistyön suunnittelun ja toteutuksen perustaksi tutkimus-, tilasto- ja seurantatietoa ja edistää kotouttamistoiminnan vaikuttavuuden arviointia.

Kaiken kotouttamisen osaamiskeskuksen työn taustalla on tavoite maahanmuuttajia kohtaavan ammattilaisen työn tukemisesta. Näin kotoutumista tukevan työn vaikuttavuutta voidaan parantaa. Samalla tuetaan maahanmuuttajia ja heidän hyvinvointiaan.

Kotouttaminen.fi

Kotouttaminen.fi on suunnattu työssään maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille. Sivustoa ylläpitää kotouttamisen osaamiskeskus. Sivusto on avattu ensimmäisen kerran 21.3.2014. Sivustoa täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.

Mikäli haluat keskustella mahdollisesti sivustolle tulevasta sisällöstä tai ajankohtaisaineistosta, ota yhteys kotouttaminen.fi:n verkkopäätoimittajaan.

Lisätietoja:

Kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteystiedot
Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen asiantuntijoiden yhteystiedot (tem.fi)
Tietoa verkkopalvelusta kotouttaminen.fi
Kotouttamisen osaamiskeskuksen esittelyvideo (YouTube)