PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa pakolaisten mielenterveyden tukemisesta

PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa pakolaisten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista työssään pakolaisia kohtaaville sekä opiskelijoille. Koulutus rakentuu 16 eri teemaisesta videosta, joissa asiantuntijat kertovat pakolaisuuteen liittyvistä ilmiöistä, sekä tehtäväpaketista.

Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille, opiskelijoille ja vapaaehtoistyöntekijöille. Ilmainen koulutusmateriaali on oppilaitosten ja muiden organisaatioiden vapaasti hyödynnettävissä. Koulutus antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisen asiakkaan kohtaamiseen.

Koulutus pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2018 julkaisemaan PALOMA-käsikirjaan. Koulutus on tuotettu THL:n Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallisen kehittämishankkeen (PALOMA) ja työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen yhteistyönä. Sylvia-hanke tukee pakolaisten vastaanottoa kunnissa muun muassa lisäämällä tietoa vastaanotosta ja kotoutumisesta. Hankkeita rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Lisätietoja:

Tutustu PALOMA-koulutuskokonaisuuteen osoitteessa: www.thl.fi/palomakoulutus