Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Näiltä sivuilta löydät tietoa maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyvää tietoa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelta.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksilla on yhteinen etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO), maahanmuuttoasiain toimikunta sekä laajamittaiseen maahantuloon varautumisen yhteistyöryhmä.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla toimii Pohjois-Suomen ETNO Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asettamana. Pohjois-Suomen ETNOn tehtävänä on edistää hyviä etnisiä suhteita ja yhdenvertaisuutta alueellisella ja paikallisella tasolla. Lisäksi neuvottelukunta tuo alueellista näkemystä valtakunnallisen ETNOn toimintaan sekä tekee maahanmuuttajapolitiikkaa ja etnisen yhdenvertaisuuden asioita tunnetuksi alueellaan.

Sivujen sisällön on tuottanut Kotona Suomessa -hankkeen Hyvä Polku -osion Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluekoordinaattori Tanja Tammimies.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoimassa Kotona Suomessa -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja. Hanke sisältää kaksi toisiaan tukevaa osiota; Hyvä alku ja Hyvä polku. Kotouttaminen.fi-sivustoa ylläpitävä kotouttamisen osaamiskeskus osallistuu osaamiskeskuksen toimintaa alueellistavan Hyvä polku -hankeosion toteuttamiseen. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke toteutetaan vuosina 2015–2020.

Lue lisää:

Kotona Suomessa -hanke