Ruotsinkielinen kotoutuminen

Suomen virallinen kaksikielisyys mahdollistaa kotoutumisen Suomessa myös ruotsin kielellä. Laki kotoutumisen edistämisestä antaa kotoutujalle mahdollisuuden valita ensimmäiseksi kotoutumiskielekseen ruotsin tai suomen. Kotoutumiskoulutukseksi hyväksytään suomen- tai ruotsinkielinen koulutus.

Kielilain mukaan viranomaisten tulee toiminnassaan vaalia maan kielellistä kulttuuriperintöä ja edistää molempien kansalliskielten käyttöä. Jotta kaksikieliseen kuntaan muuttava pystyy valitsemaan, kumpaa kieltä hän oppii ensin, on tiedotettava mahdollisuudesta valita ruotsinkielinen kotoutumispolku, sillä lasten koulukäynti ja aikuisten työ ja opinnot alkavat jo tässä vaiheessa.

Valtioneuvoston kansalliskielistrategiaa koskevan periaatepäätöksen (2012) mukaan Suomeen asettuville ulkomaalaisille tulee antaa kotoutumislain mukaisissa palveluissa järjestelmällisesti tietoa Suomen kaksikielisyydestä ja suomen- ja ruotsin kielen kurssitarjonnasta sekä kaksikielisyyden merkityksestä työmarkkinoilla. Lisäksi periaatepäätöksessä suositellaan, että erityisesti kaksikielisillä paikkakunnilla aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen hankinnassa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielen koulutustarpeet, jotta työelämälähtöinen suomen ja ruotsin oppiminen on mahdollista.

Kaksikieliset kunnat

Ruotsia puhuu äidinkielenään 5,2 % Suomen väestöstä. Ruotsi on mahdollista valita ensimmäiseksi kotoutumiskieleksi kaksikielisissä kunnissa. Ruotsin kielellä on toisena kansalliskielenä erityisasema, ja esimerkiksi opiskelu- ja työmahdollisuuksia on myös ruotsiksi.

Kansalaisuutta hakiessa on mahdollista suorittaa vaadittava yleinen kielitutkinto ruotsiksi. Kotoutumiskielen valinnassa tärkeää on ottaa huomioon henkilön kokonaistilanne. Usein on tärkeää oppia myös suomen kieli, koska työmarkkinat Suomessa ovat vahvasti suomenkieliset. Ruotsinkieliset kotoutumiskoulutukset sisältävät joskus myös suomen kielen opintoja.

Lue lisää:

Ruotsi kotoutumiskielenä -esite