Selkokieli

Selkokielisiä aineistoja ei toistaiseksi ole kovin paljon eikä kattavasti, mutta niitä tehdään koko ajan enemmän. Ne ovat usein hyvä apuväline varsinkin kielenoppimisen alkuvaiheissa, kun suomen kielen taidot eivät vielä riitä esimerkiksi kotimaisen median seuraamiseen tai viranomaisviestinnän ymmärtämiseen.

Selkokielistä aineistoa

Päivittäisiä uutisia voi kuunnella selkokielellä Ylen Uutiset selkosuomeksi -lähetyksessä. Selkouutisten verkkosivuilla uutiset voi myös lukea. Verkkosivuilla on myös Tosi helppo -osio, jossa on aivan kielen opiskelun alkuvaiheisiin sopivia uutisia.

Selkosanomat on joka toinen viikko painettuna ja verkossa ilmestyvä uutislehti. Lehdessä on kotimaan ja ulkomaiden uutisia, urheilua ja viihdettä sekä erilaisia taustoittavia ajankohtaisjuttuja.

Monet viranomaiset ja muut tahot ovat julkaisseet selkokielistä tiedotusaineistoa sekä painettuna että verkossa. Näihin aineistoihin voi tutustua Papunetin selkosivuilla.

Virkakieli

Hallintolain 9. pykälän mukaan viranomaisella on velvollisuus käyttää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Virkakieli on virkatehtävissä käytettyä kieltä. Hyvästä virkakielestä on monenlaista hyötyä niin virastoille kuin niiden asiakkaille ja yhteistyökumppaneillekin.

Lisätietoa:

Selkokeskus
Selkouutiset (yle.fi)
Selkosanomat
Papunetin selkosivut
LL-Center
Vaalivideot (YouTube)
Selkokieli puheessa ja vuorovaikutuksessa (selkokeskus.fi)
Virkakieli (kotus.fi)