Hoppa till innehåll

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande och arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål har ökat i synnerhet i Nyland

22.12.2020 13.03 | Publicerad på svenska 1.2.2021 kl. 13.18
Nyhet

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter.

Enligt översikten från december 2020:

  • Både antalet utländska arbetslösa arbetssökande och antalet arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål var i november på så gott som samma nivå som i oktober. Om man jämför med förra året ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 41 procent och antalet arbetssökande med ett främmande språk som modersmål med 42 procent. I båda grupperna var ökningen större än den ökning som noterats i antalet arbetslösa arbetssökande sammantaget (38 procent).
  • En liten del av ökningen torde bero på att en del personer har trätt in på arbetsmarknaden från att tidigare ha varit utanför arbetskraften. Därför är coronapandemins inverkan på sysselsättningsgraden inte nödvändigtvis lika stor som på arbetslöshetsgraden. Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningsgraden för dem som är födda utomlands relativt hög (64,8 procent) under det tredje kvartalet jämfört med tidigare år, men siffran är förknippad med viss osäkerhet på grund av urvalets begränsade storlek och representativitet.
  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande och arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål har ökat betydligt mer i Nyland än i andra regioner. Relativt sett har ökningen varit störst på Åland, men antalet är lågt.
  • Antalet utländska långtidsarbetslösa (52 procent) har ökat betydligt jämfört med året innan. I fråga om antalet personer som varit arbetslösa i över 2 år syns dock ännu inte någon stor förändring.
  • Om man ser till de största nationalitetsgrupperna har antalet arbetslösa arbetssökande ökat mest bland medborgare i Kina (81 procent) och Estland (67 procent). I fråga om mindre nationalitetsgrupper har ökningen varit snabb bland medborgare i Filippinerna (163 procent), Nepal (153 procent) och Lettland (120 procent).

Sysselsättningsöversikten för december 2020 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (endast på finska)

Läs mer:
Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål