Akuta fall

De senaste åren har Finlands kvot för akuta fall varit 100 personer per år, och dessa ingår i Finlands flyktingkvot på 750 personer. Kvotflyktingar som synnerligen brådskande behöver placeras i ett annat land föreslås av UNHCR som akuta fall. Orsaken till brådskan kan bland annat vara behov av skydd och humanitära eller medicinska skäl. Myndigheten behandlar akuta fall så snabbt som möjligt. Personer som räknas som akuta fall ska också placeras i en kommun så snabbt som möjligt.

Besluten om att godkänna akuta fall fattas på grundval av dokumenten utan urvalsresa eller intervju. Myndigheten kan vid behov be skyddspolisen om ett utlåtande och be UNHCR eller expertläkare om ytterligare information, på samma sätt som när man behandlar andra kvotflyktingar.

Myndigheten fattar beslut på grundval av samma kriterier som för andra kvotflyktingar.

Kvotflyktingar och akuta fall hanteras av UNHCR på förslag från UNHCR. Därefter kom Finlands immigrationsmyndighet, levandecentret och kommunen överens om detaljerna om ankomsten.

Mer information:

Kvotflyktingar