Valtion kotouttamisohjelma

Kotoutumislakiin sisältyy säännös valtion kotouttamisohjelmasta. Sen mukaan valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta kotouttamisen kehittämisestä laatimalla hallituskaudelle kotouttamisen tavoitteet ja toimenpiteet sisältävän ohjelman.

Valtioneuvosto teki ensimmäisen periaatepäätöksen valtion kotouttamisohjelmasta (VALKO I) 7.6.2012. Tässä ohjelmassa kuvattiin kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämispolitiikan poikkihallinnollinen kokonaisuus.

Hallitus hyväksyi valtion kotouttamisohjelman vuosille 2016–2019 8.9.2016. Ohjelmassa keskitytään pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan perustuvaan neljään tavoitealueeseen:

  1. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet osaltaan vahvistamaan Suomen innovaatiokykyä;
  2. Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti;
  3. Lisätään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa;
  4. Kannustetaan avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, eikä rasismia sallita.

Tavoitealueet sisältävät yhteensä lähes 70 toimenpidettä. Kunkin tavoitealueen alle on sisällytetty myös ne toimenpiteet, joilla vastataan turvapaikanhakijoiden määrän kasvun aiheuttamaan kotouttamishaasteeseen. Toimenpiteitä toteutetaan valtion talousarvion, valtiontalouden menokehyksen ja kuntatalouden menorajoitteen puitteissa.

Lue lisää:

Valtion kotouttamisohjelma linjaa kotouttamisen painopisteet tuleville vuosille
Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016-2019 ja Valtion periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta