Kotona Suomessa -hanke

Tavoitteena kotoutumispalveluiden ja -prosessien kehittäminen

Kotona Suomessa -hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja. Hanke sisälsi kaksi toisiaan tukevaa osiota;  Hyvä alku- ja Hyvä polku -hankeosiot.

  • Hyvä alku -hankeosiossa luotiin pilottiprojektien tulosten pohjalta malleja ja suosituksia maahanmuuttajien palvelun toteuttamiseksi.
  • Hyvä polku -hankeosiossa vahvistettiin paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla.

Lisäksi hanke tilasi neljä selvitystä erilaisista kotoutumisen tukemiseen liittyvistä aiheista.


Uudenmaan ELY-keskus hallinnoi hanketta

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus koordinoi Kotona Suomessa -hanketta. Hankkeen projektipäällikkö, Hyvä alku -hankeosion projektipäällikkö sekä projektisuunnittelija sijoittuivat Uudenmaan ELY-keskukseen ja aluekoordinaattorit ELY-keskusten laajennetuille maahanmuuttotyön alueille eri puolille maata. Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus osallistui osaamiskeskuksen toimintaa alueellistavan Hyvä polku -hankeosion toteuttamiseen.

Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke toteutettiin vuosina 2015–2020.

 

 

Kotona Suomessa -hankkeen slogan: Astu sisään, se kannattaa.

ELY-keskuksen ja ESR:n logot.