Kotona Suomessa -hanke

Tavoitteena kotoutumispalveluiden ja -prosessien kehittäminen

Kotona Suomessa -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja. Hanke sisältää kaksi toisiaan tukevaa osiota;  Hyvä alku- ja Hyvä polku -hankeosiot.

  • Hyvä alku -hankeosiossa luodaan pilottiprojektien tulosten pohjalta malleja ja suosituksia maahanmuuttajien palvelun toteuttamiseksi.
  • Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla.

 

Uudenmaan ELY-keskus hallinnoi hanketta

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus koordinoi Kotona Suomessa -hanketta. Hankkeen projektipäällikkö, Hyvä alku -hankeosion projektipäällikkö sekä projektisuunnittelija sijoittuvat Uudenmaan ELY-keskukseen. Kotouttamisen osaamiskeskus osallistuu osaamiskeskuksen toimintaa alueellistavan Hyvä polku -hankeosion toteuttamiseen.

Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke toteutetaan vuosina 2015–2020.

Lue lisää:

Alueet-osio
Kotona Suomessa -hanke
Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hankkeen slogan: Astu sisään, se kannattaa.

ELY-keskuksen ja ESR:n logot.