TE-toimiston palvelut

TE-toimiston tarjoamilla palveluilla on tärkeä osuus kotoutumisessa. Kotoutumislain mukaisesti TE-toimisto tarjoaa erityisiä maahanmuuttajille suunnattuja palveluja ja toimenpiteitä. Näitä ovat alkukartoitus, maahanmuuttajan kanssa laadittava kotoutumissuunnitelma sekä kotoutumiskoulutus.

Erityisesti maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen lisäksi kaikki TE-toimiston palveluvalikoimaan kuuluvat työvoima- ja yrityspalvelut ovat myös maahanmuuttajien käytettävissä. Maahanmuuttajan palvelutarve määrittelee tarjottavan palvelun. Asiakkaan palvelutarpeen lisäksi julkisen työvoima- ja yrityspalvelun tarjoamista rajaavat käytettävissä olevat määrärahat ja TE-toimiston työvoimapoliittinen harkinta.

TE-toimiston tarjoamia työvoima- ja yrityspalveluita ovat mm. työvälitys, tieto- ja neuvontapalvelut, ammatinvalinta- ja uraohjaus, työvoimakoulutus, palkkatuki sekä yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut. Maahanmuuttajan työhönsijoittumista voidaan tukea myös työkokeilun, erilaisten valmennusten ja asiantuntija-arvioiden avulla. 

TE-toimiston palvelu perustuu kolmeen palvelulinjaan. Kaikilla palvelulinjoilla palvellaan maahanmuuttaja-asiakkaista. Palvelulinjan valinta perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen.

Lisätietoa:

TE-toi­mis­ton pal­ve­lut hen­ki­lö­asiak­kaal­le

TE-pal­ve­lu­jen asiak­kuus­lin­jauk­set