Työllisyyskatsauksessa tarkastellaan työttömien työnhakijoiden määrän muutosta ja palveluihin osallistumista

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee katsauksia ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta. Katsaus pyritään julkaisemaan kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen julkistamisen jälkeen. Työllisyyskatsausten julkistamispäivät löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuu pääosin työnvälitystilaston rekisteritietoihin. Katsauksessa tarkastellaan työttömien työnhakijoiden määrän muutosta ja palveluihin osallistumista sekä koko maan tasolla että ELY-keskuksittain.

Vuoden 2021 ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaus tammikuu 2021

Vuoden 2020 ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaus lokakuu 2020

Työllisyyskatsaus marraskuu 2020

Työllisyyskatsaus joulukuu 2020