Työllisyyskatsauksessa tarkastellaan työttömien työnhakijoiden määrän muutosta ja palveluihin osallistumista

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee katsauksia ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta. Katsaus pyritään julkaisemaan kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen julkistamisen jälkeen. Työllisyyskatsausten julkistamispäivät löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuu pääosin työnvälitystilaston rekisteritietoihin. Katsauksessa tarkastellaan työttömien työnhakijoiden määrän muutosta ja palveluihin osallistumista sekä koko maan tasolla että ELY-keskuksittain.

Vuoden 2021 ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaus tammikuu 2021

Työllisyyskatsaus helmikuu 2021

Työllisyyskatsaus maaliskuu 2021

Työllisyyskatsaus huhtikuu 2021

Työllisyyskatsaus toukokuu 2021

Vuoden 2020 ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaus lokakuu 2020

Työllisyyskatsaus marraskuu 2020

Työllisyyskatsaus joulukuu 2020